Oppskaler butikken eller bedriften din med ubemannet teknologi.

Døgnåpen butikk

Skreddersydde systemer etter dine behov. Trygg, fleksibel og rimelig.

Teknikk

Leder innen hybrid og helt ubemannet handel siden 2015.

Kontakt oss
Säkerhetskamera

Sikkerhetssystemer for ulike behov

Vi har flere sikkerhetsløsninger for din butikk eller til din automat.

Har du en ubemannet butikk må du dekke hele butikkflaten og kan også være lurt å bruke smarte funksjoner som å telle antall kunder i butikken.

Har du en automat har behovet mer karakter av å forebygge og følge opp butikktyveri.

Alle har også ulike behov, så kontakt oss så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for deg!

Intelligent kameraovervåking

I en verden hvor teknologisk innovasjon akselererer, tar intelligent kameraovervåking en fremtredende plass. Denne teknologien, som kombinerer avansert bildeanalyse og kunstig intelligens (AI), revolusjonerer måten vi overvåker og tolker verden rundt oss på. Fra å øke sikkerheten til å effektivisere driften, åpner intelligent overvåking nye dører til hvordan vi samhandler med og forstår omgivelsene våre.

Forbedret sikkerhet og kriminalitetsforebygging

Et av de mest slående eksemplene på intelligente kameraovervåkingsfunksjoner er kriminalitetsforebygging og sikkerhet. Ved hjelp av bevegelsesdeteksjon kan disse systemene raskt identifisere mistenkelig aktivitet og varsle sikkerhetspersonell. I byer over hele verden brukes denne teknologien for å redusere kriminalitet og øke offentlig sikkerhet.

Effektivitetsøkning og kostnadsbesparelser

Intelligent overvåking gir også betydelige effektivitetsgevinster. Automatisert overvåking reduserer behovet for menneskelig inngripen, som igjen kan føre til betydelige kostnadsbesparelser. I tillegg kan innsamlede data brukes til å analysere og forbedre forretningsprosesser, fra detaljhandel til produksjonsindustrien.

Innovasjon og teknologisk utvikling

Denne teknikken er ikke isolert; den integreres sømløst med andre nye teknologier som tingenes internett (IoT). Denne integrasjonen muliggjør mer komplekse og sofistikerte overvåkingssystemer, som kan føre til nye innovasjoner på områder som smarte byer og autonome kjøretøy.

Identifiser kunden

säkerhetssystem

Med våre sikkerhetsløsninger har du som butikkeier alltid full kontroll på kunden. Fra identifikasjon og passering til hvordan kunden handler og betaler til til slutt også registrere seg når kunden forlater butikken.

Nøyaktig hvordan og hvilke funksjoner du vil bruke er opp til deg som butikkeier. Det er innstillinger i systemet vårt som vi lager sammen.