Oppskaler butikken eller bedriften din med ubemannet teknologi.

Døgnåpen butikk

Skreddersydde systemer etter dine behov. Trygg, fleksibel og rimelig.

Teknikk

Leder innen hybrid og helt ubemannet handel siden 2015.

Kontakt oss

Nära Dej

Nära Dej väljer obemannad handel

Menigos satsing på å styrke lokale produsenter og bærekraft

I en tid hvor klimaendringer og bærekraft har blitt stadig viktigere, er det av største betydning at bedrifter tar ansvar for sin påvirkning på miljøet og samfunnet. Menigo, en av Sveriges ledende grossister innen mat- og restaurantutstyr, har lenge jobbet for å tilby bærekraftige og miljøvennlige produkter. Med sitt Nära Dej-prosjekt går Menigo et skritt videre for å støtte lokale produsenter, redusere klimaavtrykket og tilby kvalitetsprodukter til sine kunder.

Nära Dej – et spill på lokal produksjon

Nära Dej er Menigos prosjekt som har som mål å fremme lokalprodusert mat og støtte lokale produsenter. Ved å tilby produkter fra mindre og lokale leverandører ønsker Menigo å bidra til en mer bærekraftig og ressurseffektiv næringskjede. Prosjektet har som mål å gjøre det enkelt for restauranter, skoler og andre virksomheter å velge lokalprodusert mat og dermed redusere de negative effektene av lange transporter og masseproduksjon.

Fordeler med å velge lokalprodusert

Å velge lokalproduserte produkter betyr flere fordeler, både for miljøet og forbrukeren. Noen av de viktigste fordelene inkluderer:

  1. Redusert klimapåvirkning: Lokalprodusert mat reduserer avstanden mellom produksjon og forbruk, noe som igjen fører til reduserte karbondioksidutslipp fra transport. I tillegg kan lokale produsenter ofte bruke mer miljøvennlige metoder i produksjonen, som å velge fornybar energi og mer effektiv ressursbruk.
  2. Friskere produkter: Når avstanden mellom produsent og forbruker er kortere, betyr det at produktene når kunden raskere. Dette resulterer i ferskere og mer smakfulle ingredienser, noe som er viktig for restauranter som ønsker å tilby sine gjester en førsteklasses smaksopplevelse.
  3. Støtte til lokale produsenter og økonomi: Å velge lokalprodusert betyr at du støtter de lokale produsentene og bidrar til å styrke den lokale økonomien. Dette skaper arbeidsplasser og hjelper mindre bedrifter med å konkurrere i markedet.
  4. Økt åpenhet i produksjonen: Når du handler lokalt får du som regel bedre innsikt i hvordan maten produseres og hvilke metoder som brukes. Dette gir forbrukeren større mulighet til å ta informerte valg og sikre at produktene oppfyller høye kvalitets- og etiske standarder.

Nära Dej velger HonestBox som teknisk leverandør for ubemannet handel og passasje.

 

Kontakt selger hos Menigo

Jonas Lernebrant – Väst
jonas.lernebrant@menigo.se

Michael Norberg – Norr
michael.norberg@menigo.se

Pernilla Lagergren – Öst
pernilla.lagergren@menigo.se

Tommie Jensen – Syd
tommie.jensen@menigo.se